ตลาดน้ำบางคล้า เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ทุกเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.ขออภัยในความไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

            นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าในด้านนโยบายสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ โดยในช่วยที่ผ่านมา โดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการฝีกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน

             โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี พ.ศ.2549
             ฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม
             ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
             ฝึกทำผ้าบาติค
             ฝึกทำขนมอบ

            โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี พ.ศ.2550
            ฝึกอบรมทำขนมไทย(สาคูไส้หมู ม้าอ้อ ช่อม่วง เกี๊ยวซ่า กุยช่ายสามไส้)

            โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
            ฝึกอบรมทำขนมไทย (การมูนข้าวเหนียว ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง ข้าวเหนียวสังขยา)
            ฝึกอบรมทำอาหารไทย (ปลาช่อนต้มขาอ่อน แกงป่าห้าสหาย แกงนครศรีธรรมราช  แกงหมูชะมวง น้ำพริกเผา)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า
infographics
facebook
เข้าสู่ระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คสช
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
aec
ฉะเชิงเทรา
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
ช่อง9
ช่อง7
ช่อง3
สายด่วนรัฐบาล
สสส
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
เดลินิวส์
ช่อง5
ไทยรัฐ